Mindesammenkomster

Der er mulighed for benytte lokaler i Malling Sognegård til afvikling af mindesammenkomst i forbindelse med bisættelse og begravelser fra Malling Kirke.

For yderligere information kontakt:

Helle Aagaard
Tlf.  22 92 17 87 -  tue@mail.dk eller

Anette Riisgaard
Tlf. 30 34 37 18 - bredgade93malling@gmail.com

 

 GUDSTJENESTER i Malling Kirke


INDSKRIVNING TIL KONFIRMATION 2022

MORGENANDAGT

Vi anbefaler morgenandagten, som høres på radio via nedenstående link: https://www.dr.dk/radio/p2/morgenandagten