Prædikestol

prædikestol

Malling kirkes prædikestol er et meget smukt barokarbejde, udført i 1660 af billedskærermesteren, Peder Jenssøn Colding, som havde et meget stort værksted i Horsens.

Stolen har tre skriftsteder. Det øversteer på latin: COELUM ET TERRA TRANSIBUNT VERBUM AUTEM MEA MIMINE TRANSIBUNT. MARC XIII (Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå. Mark.13) Forneden mellem evangelisttegnene er to skriftsteder: TROEN KOMMER AF PRÆDICKEN OC PRÆDICKEN FORMEDELST GUDS ORD. ROM X og SALIGE ERE DE SOM HØRER GUDS ORD OC BEWARE DET. LUC XI.

Den midterste figur er Kristus, fremstillet som verdensherskeren. Neden under er skrevet SALVATOR MUNDI (verdens frelser). Den venstre hånd bærer rigsæblet - det verdslige tegn på kongemagten - den højre hånd er løftet til velsignelse. Under figuren ses lammet med korset, det ældgamle symbol for Kristus. Kristusskikkelsen er flankeret af de fire evangelister, hver med deres evangelisttegn: Englen for Mattæus, løven for Markus, oksen for Lukas og ørnen for Johannes.

Prædikestolens front er forsynet med fire guldindrammede, udskårne reliefbilleder. Længst til venstre: Jesu sjælekamp i Getsemane Have, derefter korsfæstelsen, opstandelsen og endelig himmelfarten. Foroven på stolens hjørner er anbragt fem englehoveder ligesom nederst på lydhimlens hjørner som symbol på Guds himmel, hvor ordets lys skinner. Under stolen er en vrimmel af løvehoveder, fantastiske djævlehoveder og bedrøvede mandshoveder som symbol på underverdenens mørke, hvor djævle og fortabte sjæle huserer.


MALLING KIRKE ER VEJKIRKE

Læs mere i vejkirkefolderen.


BegivenhedDato

Gudstjeneste v. Emmy H. Jensen

21. jan 09:30
10:30
21. jan 09:30 -
10:30

Den Glade Kirke

Tag børnene med til gudstjeneste i børnehøjde. Kirkens kor medvirker. Efter …

25. jan 17:00
19:00
25. jan 17:00 -
19:00

Gudstjeneste v. Christine Bugge

28. jan 11:00
12:00
28. jan 11:00 -
12:00

Gudstjeneste v. Christine Bugge

4. feb 09:30
10:30
4. feb 09:30 -
10:30

Kyndelmisse v. Emmy H. Jensen

Aftengudstjeneste i anledning af Kyndelmisse, hvor kirken vil stråle af lys. Årets …

7. feb 19:00
20:00
7. feb 19:00 -
20:00

AKTIVITETER

BegivenhedDato

Fællesspisning

Igen indbydes der indenfor i Malling Sognegård til en aften med fællesspisning - kom …

23. jan 18:00
20:00
23. jan 18:00 -
20:00

Den Glade Kirke

Tag børnene med til gudstjeneste i børnehøjde. Kirkens kor medvirker. Efter …

25. jan 17:00
19:00
25. jan 17:00 -
19:00

Bio 13

Så er det tid for sæsonens første Bio 13 - med filmfremvising i Malling Bio og …

29. jan 13:00
14:00
29. jan 13:00 -
14:00