Næste møde er den 8. december kl. 19.00 i Malling Sognegård.

Se dagsorden

Menighedsrådsmøder afholdes kl. 19.00 i Malling Sognegård - med mindre andet er anført. Alle er velkomne.

For det nye menighedsråd, der tiltræder den 29. november 2020 er næste møde den 8. december. Formand:

Svend Rath
Tværgade 111, 8340 Malling
Tlf. 24 84 41 07 - sr@mallingkirke.dk 

Næstformand:

Anne Dorte Bruun Nielsen 
Majsvænget 28 Malling 
Tlf. 42 18 04 63 - adbn@law.au.dk

Kontaktperson vedr. personale:

Ingrid Ranegaard Jespersen

Tværgade 125, 8340 Malling
Tlf. 40 75 01 45 -
ingrid-jespersen@hotmail.com

Kasserer:

Henning Eriksen
Tværgade 217, 8340 Malling
Tlf. 28 10 22 46 - v.dahlin.dk@gmail.com

Kirkeværge og formand for valgbestyrelsen:

Tue Aagaard
Hedemarksvej 11, 8340 Malling
Tlf.: 86 93 11 23 / 40 68 11 18 - tue@mail.dk

Øvrige medlemmer:

Anette Riisgaard
Bredgade 93, 8340 Malling
Tlf. 30 34 37 18 - bredgade93malling@gmail.com

Jensine Adler Petersen 
Bygvænget 11, 8340 Malling
Tlf. 23 71 89 17- jensine.adler@gmail.com 

Monica Salling Johnson Stenberg
Tværgade 29, 8340  Malling
Tlf. 40 71 93 51 – monica.stenberg@outlook.com

Dorte Liisberg

Smedegårds Allé 63, 8340 Malling

Tlf. 22 41 21 88 – dliisberg1@gmail.com

 

 Malling Menighedsråd udgøres af ni valgte medlemmer, to præster samt en medarbejderrepræsentant.

Valg til menighedsråd afholdes næste gang i 2024.
GUDSTJENESTER i Malling Kirke


Mundbind i kirken og sognegården

De seneste retningslinjer for coronapandemien betyder, at alle der besøger kirke eller sognegård fra 29. oktober 2020 SKAL bære mundbind eller visir.

Kirkekontoret er et offentligt kontor, og alle der har ærinde på kontoret, SKAL bære mundbind eller visir.

Læs mere om retningslinjerne  Folkekirken i Aarhus -  fælles hjemmeside for Folkekirken i Aarhus.