Næste møde er den 25. august 2020 kl. 19.00 i Malling Sognegård.

Menighedsrådsmøder afholdes kl. 19.00 i Malling Sognegård - med mindre andet er anført. Alle er velkomne.


Stil op til dit lokale menighedsrådsvalg 2020

Orienteringsmøde tirsdag den 18. august kl. 19.00 – 21.00 i Malling Sognegård

I 2020 skal der vælges et nyt menighedsråd og derfor er der brug for alle gode kræfter. Kom og hør mere om arbejdet i din kirke og dit sogn.

Dagsorden til orienteringsmøde den 18. august

  1. Velkomst ved menighedsrådets formand.
  2. Valg af dirigent og referent.
  3. Orientering om menighedsrådets arbejde og kommende opgaver.
  4. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, og orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg.
  5. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
  6. Afklaring af hvem der eventuelt er interesseret i at opstille som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen 15. september.

Læs mere derom her

Valgforsamling afholdes den 15. september kl. 19.00 - 21.00 i Malling Sognegård

På valgforsamlingen den 15. september vælges det nye menighedsråd for de kommende fire år.

 

 


MEDLEMMER AF MENIGHEDSRÅDET

Formand:

Svend Rath
Tværgade 111, 8340 Malling
Tlf. 24 84 41 07 - sr@mallingkirke.dk 

Næstformand:

Anne Dorte Bruun Nielsen 
Majsvænget 28 Malling 
Tlf. 42 18 04 63 - adbn@law.au.dk

Kontaktperson vedr. personale

Ingrid Ranegaard Jespersen 
Vejlgårdsparken 54, 8340 Malling
Tlf. 40 75 01 45 - ingrid-jespersen@hotmail.com

Kasserer:

Ole Krabbe Olesen
Markskellet 53, 8340 Malling
Tlf. 22 21 88 55 - oko@oko.dk 

Kirkeværge og formand for valgbestyrelsen

Tue Aagaard
Hedemarksvej 11, 8340 Malling
Tlf.: 86 93 11 23 / 40 68 11 18 - tue@mail.dk

Øvrige medlemmer:

Lisa Lykke Locht
Norsmindevej 203, 8340 Malling
Tlf. 86 93 16 97 – lisa.locht@gmail.com

Anette Riisgaard
Bredgade 93, 8340 Malling
Tlf. 30 34 37 18 - bredgade93malling@gmail.com

Jensine Adler Petersen 
Bygvænget 11, 8340 Malling
Tlf. 23 71 89 17- jensine.adler@gmail.com 

Annette Sørensen
Ajstrupvej 18, 8340 Malling
Tlf. 51 30 52 18 - annette.s@hotmail.com


Bygningskyndig

Tømrer- og snedkermester Steen Hasse Laursen

Fløjstrupvej 48, 8340 Malling
Tlf. 2011 3226  


Malling Menighedsråd udgøres af ni valgte medlemmer, to præster samt en medarbejderrepræsentant.

Valg til menighedsråd afholdes næste gang i 2020.Tryk på linket nedenfor for at læse Karen Holm Agersnaps hilsen

FORÅR OG DANMARK FRIT  og lyt til  4. maj sang - Så tung var de tungeste dage

AT TÆNDE LYS FOR HINANDEN

 


Kirken er åben igen. Men hvad betyder det?

I Malling Kirke betyder det, at der foreløbig kun er adgang til kirkerummet under planlagte gudstjenester og kirkelige handlinger. Kirkeministeriets retningslinjer angående krav om fysisk afstand mellem kirkegængere indebærer, at der til gudstjenester og kirkelige handlinger i Malling Kirke vil være et begrænset antal pladser.

Vi har kun hver 2. bænkerække i brug og vi holder dermed den afstand, der skal til, for at vi må synge sammen. Vi vægter, at enhver trygt skal kunne komme til kirken og derfor har vi lige nu ingen altergang i søndagens højmesse.  I våbenhuset og sognegården forefindes håndsprit ved alle indgangsdøre, som enhver bedes bruge ved ankomst. 

Alle kirkens øvrige aktiviteter og arrangementer i sognegården er også påvirket af restriktioner fra kirkeministeriet, som blandt andet omhandler krav om afstand og rengøring. 

Programmet i sognegården vil ikke være helt som det plejer. Vi arbejder på, at kunne åbne for nogle tilpassede aktiviteter i sensommeren og efteråret, der overholder sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Kirkens hjemmeside er platformen, hvorfra vi bringer nyt om eventuelle forandringer.

Hvis man ønsker at modtage nadver, kan man altid kontakte præsterne.

Se hele gudstjenestelisten her