Næste møde er den 1. oktober 2020 kl. 19.00 i Malling Sognegård.

Menighedsrådsmøder afholdes kl. 19.00 i Malling Sognegård - med mindre andet er anført. Alle er velkomne.
MENIGHEDSMØDE 25. oktober 2020 kl. 12.00 i Sognegården

Efter gudstjeneste i Malling kirke, der begynder kl. 11.00, samles vi i sognegården,hvor menighedsrådet vil aflægge beretning om det forgangne års aktiviteter samt planer for det kommende år.Endvidere vil der blive orienteret om regnskabet for 2019, samt driftsbudget for 2021.Derefter vil menighedsrådet være værter ved en let frokost.Mødet forventes afsluttet kl. 14.00.

Alle er velkomne til at deltage. Ingen tilmelding – gratis adgang. 

 Dagsorden


MEDLEMMER AF MENIGHEDSRÅDET

Siden vil snarest blive opdateret


Bygningskyndig

Tømrer- og snedkermester Steen Hasse Laursen

Fløjstrupvej 48, 8340 Malling
Tlf. 2011 3226  


Malling Menighedsråd udgøres af ni valgte medlemmer, to præster samt en medarbejderrepræsentant.

Valg til menighedsråd afholdes næste gang i 2020.HILSNER FRA KIRKENS PRÆSTER


Malling Kirke i coronatid


MORGENSANG FOR ALLE

Har du lyst til at starte dagen med sang?

Alle aldersgrupper og alle slags stemmer, som har lyst til at starte dagen med sang, er velkomne.
10 onsdage henover efteråret tilbyder Malling Kirke morgensang i kirken.
Vi synger en blanding af nye og gamle højskolesange og salmer.

Kirke- og kulturmedarbejder Maria Norby Gjødsbøl sidder ved klaveret og leder alle i sang disse morgener.
 
Kirken åbner kl. 8.15

Datoerne for de øvrige MORGENSANG FOR ALLE er:23. og 30. september, den 7. 21. og  28. oktober og den 4., 11., 18., 25. november.