Næste møde er den 27. oktober kl. 19.00 i Malling Sognegård.

Dagsorden

Menighedsrådsmøder afholdes kl. 19.00 i Malling Sognegård - med mindre andet er anført. Alle er velkomne.


MENIGHEDSMØDE 25. oktober 2020 kl. 12.00 i Sognegården

Efter gudstjeneste i Malling kirke, der begynder kl. 11.00, samles vi i sognegården, hvor menighedsrådet vil aflægge beretning om det forgangne års aktiviteter samt planer for det kommende år. Endvidere vil der blive orienteret om regnskabet for 2019, samt driftsbudget for 2021. Efterfølgende vil menighedsrådet være vært ved en let anretning på corona-vis.

Alle er velkomne til at deltage. Ingen tilmelding – gratis adgang. 

 Dagsorden


MENIGHEDSRÅDSVALG 2020

Den 15. september var der valg til menighedsrådet. 

Denne dag blev rådet sammensat af: 

Svend Rath
Tue Aagaard Nielsen
Anne-Dorte Bruun Nielsen
Henning Eriksen
Ingrid Ranegaard Jespersen
Anette Riisgaard
Monica Salling Johnson Stenberg
Jensine Adler Petersen
Dorte Liisberg 

Stedfortrædere:

Helle Aagaard Nielsen
Karsten Tügel

Der kan udløses afstemningsvalg ved at angive en kandidatliste senest den 13. oktober kl. 23.59.

Kandidatlisten skal udfyldes på den officielle blanket fra Kirkeministeriet og indleveres på 8110fortrolig@sogn.dk eller afleveres til formand for valgbestyrelsen Tue Aagaard Nielsen, Hedemarksvej 11, 8340  Malling.

Det nye menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent, den 29. november 2020.


MEDLEMMER AF MENIGHEDSRÅDET

Siden vil snarest blive opdateret

Formand:

Svend Rath
Tværgade 111, 8340 Malling
Tlf. 24 84 41 07 - sr@mallingkirke.dk 

Næstformand:

Anne Dorte Bruun Nielsen 
Majsvænget 28 Malling 
Tlf. 42 18 04 63 - adbn@law.au.dk

Kontaktperson vedr. personale

Ingrid Ranegaard Jespersen 
Vejlgårdsparken 54, 8340 Malling
Tlf. 40 75 01 45 - ingrid-jespersen@hotmail.com

Kasserer:

Ole Krabbe Olesen
Markskellet 53, 8340 Malling
Tlf. 22 21 88 55 - oko@oko.dk 

Kirkeværge og formand for valgbestyrelsen

Tue Aagaard
Hedemarksvej 11, 8340 Malling
Tlf.: 86 93 11 23 / 40 68 11 18 - tue@mail.dk

Øvrige medlemmer:

Lisa Lykke Locht
Norsmindevej 203, 8340 Malling
Tlf. 86 93 16 97 – lisa.locht@gmail.com

Anette Riisgaard
Bredgade 93, 8340 Malling
Tlf. 30 34 37 18 - bredgade93malling@gmail.com

Jensine Adler Petersen 
Bygvænget 11, 8340 Malling
Tlf. 23 71 89 17- jensine.adler@gmail.com 

Annette Sørensen
Ajstrupvej 18, 8340 Malling
Tlf. 51 30 52 18 - annette.s@hotmail.com


Bygningskyndig

Tømrer- og snedkermester Steen Hasse Laursen

Fløjstrupvej 48, 8340 Malling
Tlf. 2011 3226  


Malling Menighedsråd udgøres af ni valgte medlemmer, to præster samt en medarbejderrepræsentant.

Valg til menighedsråd afholdes næste gang i 2020.HILSNER FRA KIRKENS PRÆSTER


Malling Kirke i coronatid


MORGENSANG FOR ALLE

Har du lyst til at starte dagen med sang?

Alle aldersgrupper og alle slags stemmer, som har lyst til at starte dagen med sang, er velkomne.
10 onsdage henover efteråret tilbyder Malling Kirke morgensang i kirken.
Vi synger en blanding af nye og gamle højskolesange og salmer.

Kirke- og kulturmedarbejder Maria Norby Gjødsbøl sidder ved klaveret og leder alle i sang disse morgener.
 
Kirken åbner kl. 8.15

Datoerne for de øvrige MORGENSANG FOR ALLE er:23. og 30. september, den 7. 21. og  28. oktober og den 4., 11., 18., 25. november.