Næste møde er den 10. marts 2020 kl. 19.00 i Malling Sognegård.

Menighedsrådsmøder afholdes kl. 19.00 i Malling Sognegård - med mindre andet er anført. Alle er velkomne.


Stil op til dit lokale menighedsrådsvalg 2020

Indbydelse til orienterings- og menighedsmøde

Tirsdag d. 12. maj kl. 19.00 – 21.00 i Malling Sognegård

Der skal i 2020 vælges et nyt menighedsråd og derfor er der brug for alle gode kræfter.

Læs mere derom her

På mødet vil menighedsrådet orientere om, hvad vi har lavet i de forløbne fire år, og hvilke opgaver vi forventer i de kommende fire år. Samtidig vil det netop afsluttede regnskab for 2019 samt foreløbigt budget for 2021 blive gennemgået.

Derudover fortæller vi om det kommende menighedsrådsvalg, hvor mange kandidater

der skal vælges, og datoer og regler for valgforsamlingen i september. På valgforsamlingen vælges det nye menighedsråd for de kommende fire år.

Kom og hør mere om arbejdet i din kirke og dit sogn.

Under mødet vil menighedsrådet være vært ved et mindre traktement.

Venlig hilsen Malling menighedsråd 


MEDLEMMER AF MENIGHEDSRÅDET

Formand:

Svend Rath
Tværgade 111, 8340 Malling
Tlf. 24 84 41 07 - sr@mallingkirke.dk 

Næstformand:

Anne Dorte Bruun Nielsen 
Majsvænget 28 Malling 
Tlf. 42 18 04 63 - adbn@law.au.dk

Kontaktperson vedr. personale

Ingrid Ranegaard Jespersen 
Vejlgårdsparken 54, 8340 Malling
Tlf. 40 75 01 45 - ingrid-jespersen@hotmail.com

Kasserer:

Ole Krabbe Olesen
Markskellet 53, 8340 Malling
Tlf. 22 21 88 55 - oko@oko.dk 

Kirkeværge og formand for valgbestyrelsen

Tue Aagaard
Hedemarksvej 11, 8340 Malling
Tlf.: 86 93 11 23 / 40 68 11 18 - tue@mail.dk

Øvrige medlemmer:

Lisa Lykke Locht
Norsmindevej 203, 8340 Malling
Tlf. 86 93 16 97 – lisa.locht@gmail.com

Anette Riisgaard
Bredgade 93, 8340 Malling
Tlf. 30 34 37 18 - bredgade93malling@gmail.com

Jensine Adler Petersen 
Bygvænget 11, 8340 Malling
Tlf. 23 71 89 17- jensine.adler@gmail.com 

Annette Sørensen
Ajstrupvej 18, 8340 Malling
Tlf. 51 30 52 18 - annette.s@hotmail.com


Bygningskyndig

Tømrer- og snedkermester Steen Hasse Laursen

Fløjstrupvej 48, 8340 Malling
Tlf. 2011 3226  


Malling Menighedsråd udgøres af ni valgte medlemmer, to præster samt en medarbejderrepræsentant.

Valg til menighedsråd afholdes næste gang i 2020.HILSNER FRA KIRKENS PRÆST


MORGENANDAGT

I denne tid, hvor gudstjenesterne i Malling Kirke er aflyst, anbefaler vi morgenandagten, som høres på radio via nedenstående link: https://www.dr.dk/radio/p2/morgenandagten

Og søndagsgudtjenesterne: https://www.dr.dk/radio/p1/gudstjeneste-radio

Og se Gudstjeneste i en CoronatidIndbydelse til orienteringsmøde om menighedsrådsvalg 2020 og menighedsmøde

Tirsdag d. 12. maj kl. 19.00 – 21.00 i Malling Sognegård

Læs mere