Næste møde er den 25. januar 2022 kl. 19.00 i Malling Sognegård.

 

 

 

 

 

 Referat fra menighedsmøde 14. november

Referat - se her

 

 


Formand:

Svend Rath
Tlf. 24 84 41 07 - sr@mallingkirke.dk

Næstformand:

Helle Aagaard
Tlf.  22 92 17 87 -  tue@mail.dk

Sekretær:

Karsten Tügel
Tlf. 53 79 23 12 - kt@mallingkirke.dk

Kontaktperson vedr. personale:

Henning Eriksen
Tlf. 28 10 22 46 - v.dahlin.dk@gmail.c

Kasserer:

Henning Eriksen
Tlf. 28 10 22 46 - v.dahlin.dk@gmail.com

Kirkeværge og formand for valgbestyrelsen:

Tue Aagaard
Tlf.: 86 93 11 23 / 40 68 11 18 - tue@mail.dk

Øvrige medlemmer:

Ingrid Ranegaard Jespersen Tlf. 40 75 01 45 - ingrid-jespersen@hotmail.com

Anette Riisgaard
Tlf. 30 34 37 18 - bredgade93malling@gmail.com

Jensine Adler Petersen 
Tlf. 23 71 89 17- jensine.adler@gmail.com 

 

 Malling Menighedsråd udgøres af ni valgte medlemmer, to præster samt en medarbejderrepræsentant.

Valg til menighedsråd afholdes næste gang i 2024.GUDSTJENESTER i Malling Kirke


INDSKRIVNING TIL KONFIRMATION 2022

MORGENANDAGT

Vi anbefaler morgenandagten, som høres på radio via nedenstående link: https://www.dr.dk/radio/p2/morgenandagten