MALLING KIRKEGÅRD

Kirkegårdskontoret
Malling Kirkevej 3 - stuehuset
8340 Malling.
Telefon 24 41 13 50
E-mail: bemaki@os.dk  


Kirkegårdens medarbejdere

 

Kirkegårdsleder Henriette Thomasen
Tlf. 24 41 13 50 
bemaki@os.dk 

***

Kirkegårdsgartner Kaj Jensen

***

Kirkegårdsgartner Kenneth Christensen

***

Kirkegårdsgartner Mie Vestergaard
Aftale om gravsted og gravstedspleje

Aftaler om gravsted og gravsteds- pleje indgås med afløser for kirkegårdsleder  - kirkegårdsgartner Henriette Thomasen

- jf kontaktoplysninger til venstre.