MALLING KIRKEGÅRD

Kirkegårdskontoret
Malling Kirkevej 3 - stuehuset
8340 Malling.
Telefon 24 41 13 50
E-mail: bemaki@os.dk  


Kirkegårdens medarbejdere

Kirkegårdsleder Henriette Thomasen
Tlf. 24 41 13 50 
bemaki@os.dk 

Kirkegårdsgartner Kaj Jensen

Kirkegårdsgartner Kenneth Christensen

Kirkegårdsgartner Mie Vestergaard                 

Kirkegårdsgartner Nils Ohm
Aftale om gravsted og gravstedspleje

Aftaler om gravsted og gravsteds- pleje indgås med kirkegårdsleder  -  Henriette Thomasen

- jf kontaktoplysninger til venstre.