Konfirmationsdatoer 2018 og 2019

Konfirmation i Malling Kirke 2018

7. a      Fredag den 27. april              kl. 10

7. b      Søndag den 29. april             kl. 10

 

Konfirmation i Malling Kirke 2019

Konfirmationsdatoerne i 2019 fordeler sig på følgende vis:Hvis 7. årgang er inddelt i tre klasser, konfirmeres klasserne således

7.a      Fredag den 17. maj               kl. 10

7.b      Lørdag den 18. maj               kl. 10

7.c      Søndag den 19. maj               kl. 10

 

Hvis 7. årgang er inddelt i to klasser, konfirmeres klasserne således

7.a      Fredag den 17. maj              kl. 10

7.b      Søndag den 19. maj             kl. 10

 

* * *

Malling Kirke tager forbehold for evt. klasseændringer, der foretages i skoleregi.


INDSKRIVNING TIL KONFIRMATION

Indskrivning af nye konfirmander sker hvert år i begyndelsen af skoleåret. 

Eksakt dato for indskrivning meddeles på hjemmesiden, via kirkens månedsplakater eller ved henvendelse til en af sognets præster, der også kan besvare spørgsmål vedr. konfirmation.

Ved indskrivningen medbringes oplysningsskema i udfyldt stand samt kopi af dåbsattest.

Oplysningsskemaet kan downloades herunder forud for konfirmandindskrivningen.


KONFIRMANDER MED SÆRLIGE BEHOV

Undervisning af konfirmander med særlige behov tilbydes i Sankt Lukas Kirke i Aarhus.

Læs mere om dette særlige tilbud på http://www.sktlukaskirke.dk/page/57/konfirmation


KONFIRMATIONSDATOER

Malling Kirke afvikler hvert år konfirmationer i weekenden omkring Store Bededag og tager afsæt i Malling Skoles klassefordeling for 7. årgang. 

 

Hvis 7. årgang er inddelt i tre klasser, konfirmeres som udgangspunkt på flg. vis:

7.a om fredagen

7.b om lørdagen

7.c om søndagen.

 

Hvis 7. årgang er inddelt i to klasser, konfirmeres som udgangspunkt på flg. vis:

7.a om fredagen

7.b om søndagen.

 

Konfirmationsgudstjenester begynder kl. 10.00

 

For elever på Malling Skole vil information om konfirmationsdato og indskrivning til konfirmandundervisning blive givet gennem skolens intranet.

Forældre til elever på andre skoler, der ønskes indskrevet som konfirmander ved Malling Kirke, kan rette henvendelse til en af sognets præster.

 

Eksakte konfirmationsdatoer udmeldes i uge 26 to år før konfirmationsåret.

 

Yderligere oplysninger vedr. konfirmation og konfirmationundervisning fås ved henvendelse til en af sognets præster.MALLING KIRKE ER VEJKIRKE

Læs mere i vejkirkefolderen.


BegivenhedDato

Gudstjeneste v. Emmy H. Jensen

21. jan 09:30
10:30
21. jan 09:30 -
10:30

Den Glade Kirke

Tag børnene med til gudstjeneste i børnehøjde. Kirkens kor medvirker. Efter …

25. jan 17:00
19:00
25. jan 17:00 -
19:00

Gudstjeneste v. Christine Bugge

28. jan 11:00
12:00
28. jan 11:00 -
12:00

Gudstjeneste v. Christine Bugge

4. feb 09:30
10:30
4. feb 09:30 -
10:30

Kyndelmisse v. Emmy H. Jensen

Aftengudstjeneste i anledning af Kyndelmisse, hvor kirken vil stråle af lys. Årets …

7. feb 19:00
20:00
7. feb 19:00 -
20:00

AKTIVITETER

BegivenhedDato

Fællesspisning

Igen indbydes der indenfor i Malling Sognegård til en aften med fællesspisning - kom …

23. jan 18:00
20:00
23. jan 18:00 -
20:00

Den Glade Kirke

Tag børnene med til gudstjeneste i børnehøjde. Kirkens kor medvirker. Efter …

25. jan 17:00
19:00
25. jan 17:00 -
19:00

Bio 13

Så er det tid for sæsonens første Bio 13 - med filmfremvising i Malling Bio og …

29. jan 13:00
14:00
29. jan 13:00 -
14:00