Konfirmationsdatoer 2021 i Malling Kirke

Konfirmationsdatoerne i 2021 fordeler sig på følgende vis: 

7.a      Fredag den 30. april               kl. 10

7.b      Søndag den 2. maj                 kl. 10

  

 

 

 


INDSKRIVNING TIL KONFIRMATION 2021

Indskrivning af nye konfirmander foregår digitalt med NemID.

Klik på nedenstående link for at tilmelde dit barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation. 

Link til konfirmandtilmelding

Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen. Klasse navn bedes noteret i rubrikken med yderligere information på tilmeldingsblanketten. 

Hvis dit barn er døbt i udlandet eller et andet kristent trossamfund, skal du bruge en kopi af dåbsattesten.

Tilmeldingen er åben til 30. november 2020

Har du spørgsmål eller ønsker yderligere information er du velkommen til at kontakte sognepræst Christine Bugge på cnb@km.dk


VELKOMSTMØDE for kommende konfirmander og deres forældre

Tirsdag den 22. september 2020 kl. 17.00 - 19.00 i Malling Sognegård

Velkomstmødet afholdes i år klassevis som nedenfor anført: 

7.X kl. 17.00, 7.Y kl. 18.00 og 7.Z kl. 19.00

Grundet retningslinjerne omkring corona, må hver kommende konfirmand max. have sine forældre med.

Vi beder endvidere alle om, at lokalerne og de tilstødende arealer i sognegården rømmes lige efter mødet,
således at der kan rengøres og gøres klar til næste klasse.  

Med venlig hilsen

Sognepræst Christine Bugge


KONFIRMANDER MED SÆRLIGE BEHOV hvis man ønsker konfirmation i 2021

Undervisning af konfirmander med særlige behov tilbydes i Sankt Lukas Kirke i Aarhus.

Tilmelding til konfirmationsforberedelse for elever i specialklasser skal ske inden 1. maj 2020, hvis man ønsker konfirmation i 2021.

Tilmeldingen sker online via Sankt Lukas Kirkes hjemmeside. http://forms.churchdesk.com/f/RYqnPUFHBv

Du kan læse mere om ordningen på kirken hjemmeside. https://www.sktlukaskirke.dk/page/149/konfirmation-elever-i-specialklasse eller læse mere derom i brev fra præsterne, der foretager undervisningen


KONFIRMATIONSDATOER

Malling Kirke afvikler hvert år konfirmationer i weekenden omkring Store Bededag og tager afsæt i Malling Skoles klassefordeling for 7. årgang. 

 

Hvis 7. årgang er inddelt i tre klasser, konfirmeres som udgangspunkt på flg. vis:

7.a om fredagen

7.b om lørdagen

7.c om søndagen.

 

Hvis 7. årgang er inddelt i to klasser, konfirmeres som udgangspunkt på flg. vis:

7.a om fredagen

7.b om søndagen.

 

Konfirmationsgudstjenester begynder kl. 10.00

 

Malling Kirke tager forbehold for evt. klasseændringer, der foretages i skoleregi.

 

For elever på Malling Skole vil information om konfirmationsdato og indskrivning til konfirmandundervisning blive givet gennem skolens intranet.

Forældre til elever på andre skoler, der ønskes indskrevet som konfirmander ved Malling Kirke, kan rette henvendelse til en af sognets præster.

 

 

Yderligere oplysninger vedr. konfirmation og konfirmationundervisning fås ved henvendelse til en af sognets præster.HILSNER FRA KIRKENS PRÆSTER


Malling Kirke i coronatid


MORGENSANG FOR ALLE

Har du lyst til at starte dagen med sang?

Alle aldersgrupper og alle slags stemmer, som har lyst til at starte dagen med sang, er velkomne.
10 onsdage henover efteråret tilbyder Malling Kirke morgensang i kirken.
Vi synger en blanding af nye og gamle højskolesange og salmer.

Kirke- og kulturmedarbejder Maria Norby Gjødsbøl sidder ved klaveret og leder alle i sang disse morgener.
 
Kirken åbner kl. 8.15

Datoerne for de øvrige MORGENSANG FOR ALLE er:23. og 30. september, den 7. 21. og  28. oktober og den 4., 11., 18., 25. november.