Ved søndagsgudstjenesterne i Malling Kirke er der igen mulighed for dåb.

Endvidere er der en planlagt en række andre muligheder for dåb. 

Tumlingedåb - særligt tiltænkt de familier hvor barnet måske er vokset fra dåbskjolen.Fredage den 4., 11., 18. og 25. juni kl.15.00 

Lørdagsdåb - lørdag. Den 4. september og den 20. november

For booking af dåb, kontakt Personregistrering Syd på tlf. 8733 4477 / malling.sogn@km.dk

Læs mere om Drop-in dåb 

Læs mere om dåb i Stavkirken


FØDSEL

Fødselsanmeldelse foretages af jordemoder til Personregistrering Syd


DÅB

Dåb aftales ved henvendelse til Personregistrering Syd. Traditionelt finder dåb sted i forbindelse med en gudstjeneste, men der kan også indgås aftale om dåb på andre tidspunkter, fx om lørdagen.

Hjemmedåb eller nøddåb kan finde sted, hvis alvorlig sygdom eller livsfare forhindrer fremstilling i kirken. Ved behov for nøddåb rettes henvendelse direkte til en af sognets præster.

Medlemskab af folkekirken opnås ved dåb. Både små og større børn samt voksne kan døbes.