BEGRAVELSE / BISÆTTELSE

Anmeldelse af dødsfald samt aftale om begravelse / bisættelse sker ved henvendelse til Personregistrering Syd. Uden for Personregistrering Syds åbningstid kan henvendelse rettes til en af sognets præster. Præsterne står tillige til rådighed for samtale med de pårørende.

 


Aftale om gravsted og gravstedspleje

Aftaler om gravsted og gravstedspleje indgås med kirkegårdsleder Henriette Thomasen - kontaktoplysninger

Malling Kirkegårdstakster 2021


Nye kirkegårdstakster for folkekirkens kirkegårde i Aarhus 2021

Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune har med virkning pr. 1. januar 2021 genberegnet kirkegårdstaksterne gældende for folkekirkens kirkegårde.

Kirkegårdstakster skal følge de statslige regler for beregning af gebyrer, og skal genberegnes mindst hvert 4. år. Taksterne skal også være ensartede for alle folkekirkens kirkegårde i Aarhus.

Taksterne er omkostningsberegnet på baggrund af undersøgelser af personaleomkostninger, tids- og materialeforbruget på udvalgte kirkegårde i provstierne og svarer til den pris der faktisk er forbundet med ydelserne på kirkegårdene.

Se de nye takster fra januar 2021 her

Kontakt kirkegårdslederen på tlf. 2441 1350  for yderligere oplysninger om priser og ydelser på kirkegården.

Henriette ThomasenKirkegårdslederGUDSTJENESTER i Malling Kirke


INDSKRIVNING TIL KONFIRMATION 2022

MORGENANDAGT

Vi anbefaler morgenandagten, som høres på radio via nedenstående link: https://www.dr.dk/radio/p2/morgenandagten