Minikonfirmandundervisning

Malling Kirke tilbyder igen Minikonfirmand forløb for 3. klasses elever.

Undervisningen foregår efter skoletid og er opbygget som en introduktion til kirken og gudstjenesten, og der  arbejdes med Fadervor, bibelske fortællinger og salmer.

Børnene vil disse dage gennem fortælling og leg, få et kendskab til kirkerummet, symbolerne og kirkens højtider. Vi leger, går på opdagelse i kirken, laver løb, hører historier fra bibelen og laver noget kreativt. Det er gratis og frivilligt at deltage og ikke nødvendigt for senere at blive konfirmeret. 

Målet med minikonfirmandundervisningen er, at børnene lærer kirken og kristendommen at kende. Vi lægger vægt på oplevelse, samvær og samtale på baggrund af bibelhistorier, salmer, sange, leg og kreative aktiviteter, der giver børnene oplevelser og fortrolighed med kirken og kristendom.

Grundet Covid-19 situationen er holdet denne sæson mindre, og vi tager alle forholdsregler så både børn og voksne føler sig trygge. Derfor inviteres eleverne denne gang klassevis (se nedenfor), over en periode der strækker sig ind i foråret 2021. 

Tilmeldingen er opdelt pr. klasse.

Tilmelding for 3.A er åben til 19. oktober 2020 

Tilmelding for 3.B er åben til den 2. november 2020

Tilmelding for 3.C er åben til 11. januar 2021

Har du spørgsmål eller ønsker mere information er du velkommen til at skrive til kirke- og kulturmedarbejder Maria Norby Gjødsbøl på kirkeogkultur@mallingkirke.dk.

Vi glæder os til at se jer!

De bedste hilsener

Sognepræst Christine Bugge og kirke- og kulturmedarbejder Maria Norby Gjødsbøl

Tidspunkt for forløbene:

3.A. : Den 23. oktober og den 30. oktober kl.13.30-15.30, den 6. november kl.13.30-16.00

3.B. : Den 13. november og den 20. november kl.13.30-15.30, den 27. november kl.13.30-16.00

3.C. : Den 22. januar og den 29. januar kl.13.30-15.30, den 5. februar kl.13.30-16.00

 

 

 GUDSTJENESTER i Malling Kirke


Mundbind i kirken og sognegården

De seneste retningslinjer for coronapandemien betyder, at alle der besøger kirke eller sognegård fra 29. oktober 2020 SKAL bære mundbind eller visir.

Kirkekontoret er et offentligt kontor, og alle der har ærinde på kontoret, SKAL bære mundbind eller visir.

Læs mere om retningslinjerne  Folkekirken i Aarhus -  fælles hjemmeside for Folkekirken i Aarhus.