Minikonfirmandundervisning forår 2019

Malling Kirke tilbyder minikonfirmandundervisning til børn i 3. klasse.

Undervisningen foregår efter skoletid og er opbygget som en introduktion til kirken og gudstjenesten, og der  arbejdes med Fadervor, bibelske fortællinger og salmer.

Vi leger, går på opdagelse i kirken, laver løb, hører historier fra bibelen og laver noget kreativt. Det er gratis og frivilligt at deltage og ikke nødvendigt for senere at blive konfirmeret. 

Målet med minikonfirmandundervisningen er, at børnene lærer kirken og kristendommen at kende. Vi lægger vægt på oplevelse, samvær og samtale på baggrund af bibelhistorier, salmer, sange, leg og kreative aktiviteter, der giver jer børn oplevelser og fortrolighed med kirken og kristendom.

HVORNÅR:

Fredag den 22. februar kl. 13-15 og

fredag den 1. marts kl. 13-15 og igen

søndag den 3. marts kl. 9.00 -13.30, hvor der herefter er festlig fastelavnsgudstjeneste i kirken for hele sognet med efterfølgende tøndeslagning i sognegården. 

De to fredage bliver I hentet på skolen.

Søndag mødes vi i sognegården, hvor vi begynder med morgenmad. 

TILMELDING senest 1. februar 

UNDERVISNINGSPLAN FORÅR 2019

HVORNÅR?

HVAD SKAL VI HØRE?       

HVAD SKAL VI GØRE?

22. februar kl. 13.00-15.00

De kristne symboler – fisk med mere.

Kirkens rum og hvad vi bruger dem til. Vi lærer hinandens navne.

Vi synger, lærer Fadervor.

Vi går på opdagelse i kirken, tårnet og på kirkegården. Hvad er kirke, hvordan ser vores kirke ud? Måske får vi lov at ringe med kirkeklokken?

1. marts kl. 13.00-15.00

Dåben og dens betydning

Hvad bruger vi vand til? Og hvad sker der ved en dåb?

Og hvad har lignelsen om det forsvundne får og dåb med hinanden at gøre?

3. marts kl. 9.00 – ca. 15.00

 

Fra kl. 13.30 er jeres familie velkommen til fastelavnsgudstjeneste i kirken.

Kirkens fester og Jesus 12 år

Afslutning for minikonfirmanderne. Vi taler om hvilke højtider og fester vi fejrer i kirken. Vi skal lave festligt krea, høre historier og lege. Undervejs får vi morgenmad og frokost. Vi holder fastelavnsgudstjeneste kl. 13.30 med afslutning for minikonfirmanderne. Alle er velkomne til at være med til gudstjenesten i kirken, tøndeslagning og fastelavnsboller.BegivenhedDato

Gudstjeneste ved Brian Ravn Pedersen

26. maj 11:00
12:00
26. maj 11:00 -
12:00

Gudstjeneste ved Christine Bugge

30. maj 09:30
10:30
30. maj 09:30 -
10:30

Gudstjeneste ved Christine Bugge

2. jun 11:00
12:00
2. jun 11:00 -
12:00

Gudstjeneste ved Line Theresia Villefrance

9. jun 09:30
10:30
9. jun 09:30 -
10:30

Gudstjeneste ved Line Theresia Villefrance

16. jun 11:09
12:00
16. jun 11:09 -
12:00