MINIKONFIRMAND

Malling Kirke tilbyder Minikonfirmand forløb for 3. klasses elever. Undervisningen foregår efter skoletid og er opbygget som en introduktion til kirken og gudstjenesten, og der arbejdes med Fadervor, bibelske fortællinger og salmer.

Børnene vil disse dage gennem fortælling og leg, få et kendskab til kirkerummet, symbolerne og kirkens højtider. Vi leger, går på opdagelse i kirken, laver løb, hører historier fra bibelen og laver noget kreativt. Det er gratis og frivilligt at deltage og ikke nødvendigt for senere at blive konfirmeret. 

Målet med minikonfirmandundervisningen er, at børnene lærer kirken og kristendommen at kende. Vi lægger vægt på oplevelse, samvær og samtale på baggrund af bibelhistorier, salmer, sange, leg og kreative aktiviteter, der giver børnene oplevelser og fortrolighed med kirken og kristendom.

Forløbet strækker sig over følgende dage:

Tirsdag den 7. september kl.12.00-14.30

Tirsdag den 14. september kl.12.00-14.30

Tirsdag den 21. september kl.12.00-14.30

Søndag den 26. september kl.11.00-14.30 

(Søndag den 26. september kl.13.30, er der familiegudstjeneste for hele familien i Malling Kirke)

Tilmeld dit barn her: (tilmeldings link)

Har du spørgsmål eller ønsker mere information er du velkommen til at skrive til kirke- og kulturmedarbejder Maria Norby Gjødsbøl på kirkeogkultur@mallingkirke.dk.

Vi glæder os til at se jer!

De bedste hilsener

Sognepræst Christine Bugge, sognepræst Line Villefrance, Organist Winni Kilsgaard og kirke- og kulturmedarbejder Maria Norby Gjødsbøl


GUDSTJENESTER i Malling Kirke


INDSKRIVNING TIL KONFIRMATION 2022

MORGENANDAGT

Vi anbefaler morgenandagten, som høres på radio via nedenstående link: https://www.dr.dk/radio/p2/morgenandagten