Minikonfirmandundervisning

Malling Kirke tilbyder Minikonfirmand forløb for 3. klasses elever.

Undervisningen foregår efter skoletid og er opbygget som en introduktion til kirken og gudstjenesten, og der  arbejdes med Fadervor, bibelske fortællinger og salmer.

Børnene vil disse dage gennem fortælling og leg, få et kendskab til kirkerummet, symbolerne og kirkens højtider. Vi leger, går på opdagelse i kirken, laver løb, hører historier fra bibelen og laver noget kreativt. Det er gratis og frivilligt at deltage og ikke nødvendigt for senere at blive konfirmeret. 

Målet med minikonfirmandundervisningen er, at børnene lærer kirken og kristendommen at kende. Vi lægger vægt på oplevelse, samvær og samtale på baggrund af bibelhistorier, salmer, sange, leg og kreative aktiviteter, der giver børnene oplevelser og fortrolighed med kirken og kristendom.

Tilmeldingen er opdelt pr. klasse. Når datoerne for næste årgang (efterår 2021) er fastsat bliver klasserne kontaktet.

Har du spørgsmål eller ønsker mere information er du velkommen til at skrive til kirke- og kulturmedarbejder Maria Norby Gjødsbøl på kirkeogkultur@mallingkirke.dk.

Vi glæder os til at se jer!

De bedste hilsener

Sognepræst Christine Bugge, sognepræst Line Villefrance og kirke- og kulturmedarbejder Maria Norby Gjødsbøl

Datoer for holdene i efteråret 2021 er endnu ikke fastlagt 

 

 

 GUDSTJENESTER i Malling Kirke


MORGENANDAGT

Vi anbefaler morgenandagten, som høres på radio via nedenstående link: https://www.dr.dk/radio/p2/morgenandagten