Højskoledag 20. november i Malling Sognegård

Håb i en håbløs tid -De store forfattere om vores tid” v/Michael Bach Henriksen

Michael Bach Henriksen er cand.mag. i litteraturhistorie og amerikanske studier og tidligere underviser ved Aarhus Universitet. Han er også foredragsholder og forfatter til flere bøger om amerikanske samfundsforhold og litteratur. Siden 2005 kulturredaktør ved Kristeligt Dagblad.

Vi lever i en rådvild tid. Politisk såvelsom personligt. På det politiske plan er der opbrud fra de gamle fasttømredepositioner. Fremtiden for den liberale verdensorden, der har hersket siden afslutningen på Anden Verdenskrig,synes usikker, og institutioner står forfald. På det personlige plan er der ogsåopbrud og usikkerhed. Psykiatere og præster møder dagligt folk med ondt i sjælen, der bebrejder sig selv, at de ikkelever op til egne idealer.Men er der veje ud af håbløsheden?Foredraget er baseret på den nye bog"Mellem frygt og håb" (skrevet sammenmed Bjørg Tulinius), hvor førendeforfattere og tænkere fortæller om, hvad der giver dem håb for fremtiden. Få svaret i foredraget, der giver inspirationtil bedre at forstå verden lige nu.

Højskoledagens program
Kl. 9.30-9.45: Velkomst og sang fra Højskolesangbogen.
Kl. 9.45-11.30: Foredrag ved Michael Bach Henriksen
Kl. 11.30-12.30: Frokost
Kl. 12.30-13.15: Opsamling og afrunding ved Michael Bach Henriksen
Kl. 13.15-13.30: Afslutning med sang fra Højskolesangbogen.

Pris for deltagelse inkl. frokost og kaffe: kr. 100.

Tilmelding åbner primo oktober

Begrænsede pladser


INDSKRIVNING TIL KONFIRMATION 2022GUDSTJENESTER i Malling Kirke


MORGENANDAGT

Vi anbefaler morgenandagten, som høres på radio via nedenstående link: https://www.dr.dk/radio/p2/morgenandagten