Højskoledag 7. november i Malling Sognegård

Håb i en håbløs tid -De store forfattere om vores tid” v/Michael Bach Henriksen

Michael Bach Henriksen er cand.mag. i litteraturhistorie og amerikanske studier og tidligere underviser ved Aarhus Universitet. Han er også foredragsholder og forfatter til flere bøger om amerikanske samfundsforhold og litteratur. Siden 2005 kulturredaktør ved Kristeligt Dagblad.

Vi lever i en rådvild tid. Politisk såvelsom personligt. På det politiske plan er der opbrud fra de gamle fasttømredepositioner. Fremtiden for den liberale verdensorden, der har hersket siden afslutningen på Anden Verdenskrig,synes usikker, og institutioner står forfald. På det personlige plan er der ogsåopbrud og usikkerhed. Psykiatere og præster møder dagligt folk med ondt i sjælen, der bebrejder sig selv, at de ikkelever op til egne idealer.Men er der veje ud af håbløsheden?Foredraget er baseret på den nye bog"Mellem frygt og håb" (skrevet sammenmed Bjørg Tulinius), hvor førendeforfattere og tænkere fortæller om, hvad der giver dem håb for fremtiden. Få svaret i foredraget, der giver inspirationtil bedre at forstå verden lige nu.

Højskoledagens program
Kl. 9.30-9.45: Velkomst og sang fra Højskolesangbogen.
Kl. 9.45-11.30: Foredrag ved Michael Bach Henriksen
Kl. 11.30-12.30: Frokost
Kl. 12.30-13.15: Opsamling og afrunding ved Michael Bach Henriksen
Kl. 13.15-13.30: Afslutning med sang fra Højskolesangbogen.

Pris for deltagelse inkl. frokost og kaffe: kr. 100.

Tilmelding nødvendig senest den 28. oktober på dette link

Betaling på mobilPay nr. 970695 ligeledes senest den 28. oktober.

Begrænsede pladser


HILSNER FRA KIRKENS PRÆSTER


Malling Kirke i coronatid


MORGENSANG FOR ALLE

Har du lyst til at starte dagen med sang?

Alle aldersgrupper og alle slags stemmer, som har lyst til at starte dagen med sang, er velkomne.
10 onsdage henover efteråret tilbyder Malling Kirke morgensang i kirken.
Vi synger en blanding af nye og gamle højskolesange og salmer.

Kirke- og kulturmedarbejder Maria Norby Gjødsbøl sidder ved klaveret og leder alle i sang disse morgener.
 
Kirken åbner kl. 8.15

Datoerne for de øvrige MORGENSANG FOR ALLE er:23. og 30. september, den 7. 21. og  28. oktober og den 4., 11., 18., 25. november.