HENVENDELSE VEDR. DÅB, VIELSE OG BISÆTTELSE

Henvendelser vedr. dåb, vielse og bisættelse samt vedr. div. attester rettes til

Personregistrering Syd, Ravnsbjergkirken, Grøfthøjparken 1, 8260 Viby

malling.sogn@km.dk

Tlf. 8733 4477

Telefontid: Mandag - fredag kl. 10 -13.

Vil du sende en mail via sikker mail kan du benytte dette link


KONTAKT TIL MALLING KIRKE

Malling Kirkevej 3,

Stuehuset, 8340 Malling

Tlf. 2130 9737

Telefontid: Tirsdag kl. 10-12 og torsdag kl. 12-14.

mallingkirke@mallingkirke.dk

Kontaktinformation til kirkens medarbejdere


KIRKEGÅRDSKONTORET

Tlf. 24 41 13 50
E-mail: bemaki@os.dk  

Kirkegården


MENIGHEDSRÅD

Menighedsrådets møder finder sted i Malling Sognegård - Stuehuset, hvor alle er velkomne.

Planlagte mødedatoer fremgår af kirkens kalender.

Find den seneste beslutningsprotokolTorsdagskomsammen og hygge

21. oktober, kl. 14-16 i sognegården

Tidligere medlem af menighedsrådet Anne-Dorte fortæller blandt andet  om Martin Lönnebos Kristuskrans og sige lidt om, hvordan den kan bruges som bedekrans eller bare et sted at holde fast ved i vanskelige tider. Er bøn et tabu eller bare noget fjernt for mange mennesker? Kan bøn bruges af os ”almindelige mennesker”?

Vi skal også tale om, hvad torsdagene kunne indeholde fremover: Torsdagsklub med kaffe og snak og strikketøj, brætspil, diskussioner, læsekreds, oplæsning, fællessang m.v.? Et sted at møde nye venner og løfte sig ud af eventuel ensomhed og isolation?


BIO 13

Mandag den 25. oktober kl. 13.00 i Malling Bio og efterfølgende filmevaluering med kaffe i Malling Sognegård.

www.mallingbio.com.   

Se dagens film


LIVESTREAMING I SOGNEGÅRDEN 26. oktober kl. 19.00

Pandemier i de sidste 200 år

Professor i folkesundhed Lone Simonsen, Institut for Naturvidenskab og Miljø,Roskilde Universitet

Hvad kan vi lære af at kigge tilbage i historien på de store epidemier og pandemier – fx pesten, spansk syge, kopper, kolera og mæslinger? Nye matematiske modeller giver os indsigt i hvordan fremtidige epidemier udvikler sig – herunder covid-19-pandemien.

Historisk set har menneskeheden gennemlevet voldsomme epidemier og pandemier som holdt populationen nede. Fx pest, kopper, kolera, mæslinger og influenza-pandemier som spansk syge der hærgede verden over i 1918-20. Sidstnævnte dræbte omkring 1-2 % af verdens befolkning, svarende til at over 50 millioner mennesker ville dø hvis en lignende pandemi skete i dag.

Verden over arbejder forskere på at afdække nutidige trusler og komme på forkant med fremtidens store pandemier. Kommer der igen en stor og dødelig pandemi? Hvilken virus kan det ske at være? Kan vi risikere at den bliver så dødelig som fortidens forfærdeligheder? Kan vi stoppe den?GUDSTJENESTER i Malling Kirke


INDSKRIVNING TIL KONFIRMATION 2022

MORGENANDAGT

Vi anbefaler morgenandagten, som høres på radio via nedenstående link: https://www.dr.dk/radio/p2/morgenandagten