HENVENDELSE VEDR. DÅB, VIELSE OG BISÆTTELSE

Henvendelser vedr. dåb, vielse og bisættelse samt vedr. div. attester rettes til

Personregistrering Syd, Ravnsbjergkirken, Grøfthøjparken 1, 8260 Viby

moh@km.dk

Tlf. 87 33 44 77

Telefontid: Mandag, onsdag og fredag kl. 9-13.30, tirsdag  kl. 10-13.30 og torsdag kl. 9-16

Vil du sende en mail via sikker mail kan du benytte dette link


KONTAKT TIL MALLING KIRKE

Malling Kirkevej 3, Stuehuset, 8340 Malling

mallingkirke@mallingkirke.dk

Tlf. 21 30 97 37.

Telefontid: Tirsdag kl. 10-12 og torsdag kl. 12-14

Kontaktinformation til kirkens medarbejdere


KIRKEGÅRDSKONTORET

Tlf. 24 41 13 50
E-mail: bemaki@os.dk  

Kirkegården


MENIGHEDSRÅD

Menighedsrådets møder finder sted i Malling Sognegård - Stuehuset, hvor alle er velkomne.

Planlagte mødedatoer fremgår af kirkens kalender.

Find den seneste beslutningsprotokolGOD SOMMER

Malling Kirke vil gerne ønske alle en god sommer

Se hele gudstjenestelisten


GENÅBNING I MALLING KIRKE

Vi kan igen samles til gudstjenester i kirken.

Dette sker efter sundhedsstyrelsens anbefalinger, således at vi stadig kan passe på hinanden.

Alle gudstjenester bliver med salmesang, men uden nadver.

Hvis man ønsker at modtage nadver, kan man altid kontakte præsterne.

Se hele gudstjenestelisten her


BIBELEN 2020 og en udfordring

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde: »Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for. Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød, eller give ham en slange, når han beder om en fisk? Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham! Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Gå ind ad den snævre port; for vid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den!« Matt 7,7-14

Her på foto kan du læse søndagens evangelietekst Matthæusevangeliet kap 7 vers 7-12, som det er skrevet i BIBELEN 2020 og med kursiv kan du læse teksten, som den findes i den autoriserede udgave af Bibelen fra 1992, som bruges ved gudstjenester. Det er vældig interessant, at gå på opdagelse i de små sproglige forskelle og de nuancer det giver. I vurderingen af resultatet af dette store arbejde, som denne udgivelse er, så tænker jeg, at det er vigtigt at huske på, at der ikke er tale om en erstatning for den autoriserede Bibel og derfor skal den ikke vurderes som en sådan. Redaktøren angiver at flow og forståelse har været fokus i deres arbejde.

Den store lancering af den nye oversættelse af Bibelen er en af de mange fester, der forsvandt dette forår. Bogen er her heldigvis alligevel, og jeg er forventningsfuldt begyndt at læse i den. Aarhus Domkirke laver fine online gudstjenester hver søndag, som kan ses på YouTube og her har jeg bemærket, at præsterne står med denne nye udgave af Bibelen – men jeg vil godt slå et slag for, at den ikke bare er skrevet til præster eller til gudstjenesten. Hensigten har været at gøre den store fortælling om Gud og mennesker lettere tilgængelig for almindelige læsere. Det kan ellers godt være en stor mundfuld at få hele Bibelen læst. Bibelen er på alle måder en stor bog, derfor kan det være godt, at have en strategi for hvordan man vil begynde. Helt konkret og fysisk så er Bibelen omkring 1.700 sider, en vægt på ca 1,2 kg og ikke bare en men mange bøger. I det Gamle Testamente er der 39 forskellige bøger og 27 i Det Nye Testamente. Det vil sige i alt 66 bøger med lige så mange begyndelser. Man kan naturligvis begynde med begyndelsen, men hvilken af dem ? Der er mange veje og som efterskriftet til udgivelsen af Bibelen 2020 angiver, så er det godt at have en strategi. Bibelen kan læses på flere måder og før man åbner bogen, så vil jeg anbefale, at man gør sig en overvejelse om, hvorvidt man vil læse den historisk, analytisk eller intuitivt.  Hilsen Christine Bugge

På Bibelselskabets hjemmeside https://www.bibelselskabet.dk/bibelen2020 kan du finde en række spændende artikler dels om arbejdet med bogen, men også forskellige temaer, som man kan dykke ned i.

Måske du som jeg kan have glæde af at kigge på denne liste, med gode steder at kigge efter ord til eftertanke.

Læs "BIBELEN 2020 og en udfordring" som pdf


EN HYLDEST TIL LIVET en udstilling i Malling Sognegård fra den 8. april med værker fra Det kreative Værksted. Læs mere.


Tryk på linket nedenfor for at læse Karen Holm Agersnaps hilsen

FORÅR OG DANMARK FRIT  og lyt til  4. maj sang - Så tung var de tungeste dage

AT TÆNDE LYS FOR HINANDEN

 


Indbydelse til orienteringsmøde

Tirsdag den 18. august kl. 19.00 – 21.00 i Malling Sognegård

(Flyttet fra den 12. maj og den 9. juni)

Læs mere