HENVENDELSE VEDR. DÅB, VIELSE OG BISÆTTELSE

Henvendelser vedr. dåb, vielse og bisættelse samt vedr. div. attester rettes til

Personregistrering Syd, Ravnsbjergkirken, Grøfthøjparken 1, 8260 Viby

moh@km.dk

Tlf. 87 33 44 77

Telefontid: Mandag - fredag kl. 10-13 + torsdag kl. 10-16


KONTAKT TIL MALLING KIRKE

Malling Kirkevej 3, Stuehuset, 8340 Malling

mallingkirke@mallingkirke.dk

Tlf. 21 30 97 37.

Telefontid: Tirsdag kl. 10-12 og torsdag kl. 12-14

Kontaktinformation til kirkens medarbejdere


MENIGHEDSRÅD

Menighedsrådets møder finder sted i Malling Sognegård - Stuehuset, hvor alle er velkomne.

Planlagte mødedatoer fremgår af kirkens kalender.

Find den seneste beslutningsprotokolTORSDAGSTRÆF 21. marts 2019

i Malling Sognegård Kl. 14.30 - 16.30

Sangskriver og musiker Kirstine Birk - også kaldet Stinne - fortæller om sit virke


Læs mere om foredraget


TRADITION, TRO OG TVIVL

Folkekirken spiller en vigtig rolle for næsten alle danskere i forbindelse med 4 store livsbegivenheder – dåb, konfirmation, bryllup og begravelse. For mange familier er det også en tradition at komme i kirken til jul.

Tradition rummer både historien og de traditionelle kristne værdier, vores samfund bygger på. Tradition er ikke statisk – folkekirken tilbyder i dag et væld af forskellige aktiviteter styret af det demokratisk valgte menighedsråd og tilpasset ønsker og behov i den enkelte menighed.

Se og hør forskellige danskere om deres forhold til folkekirken

I Danmark kan det kristne budskab føre sin historie tilbage til vikingerne og Harald Blåtands tid. Meget har ændret sig siden, men den dag i dag bygger store dele af vores samfund stadig på kristne værdier. Folkekirken følger med tiden og tilbyder et fællesskab med plads til både TRADITION, TRO OG TVIVL.

 

 


BegivenhedDato

Gudstjeneste ved Christine Bugge

24. mar 09:30
10:30
24. mar 09:30 -
10:30

Gudstjeneste ved Line Theresia Villefrance

31. mar 11:00
12:00
31. mar 11:00 -
12:00

Gudstjeneste ved Christine Bugge

7. apr 09:30
10:30
7. apr 09:30 -
10:30

Gudstjeneste - Palmesøndag - ved Christine Bugge

14. apr 11:00
12:00
14. apr 11:00 -
12:00

Gudstjeneste - Skærtorsdag - ved Christine Bugge

18. apr 09:30
10:30
18. apr 09:30 -
10:30

SAMTALER UDEN FILTER

Sognepræst Christine Bugge anbefaler podcastserien om eksistentielle emner i kirkeblad nr. 138. 

Hent podcast her


DropInDåb

Læs mere om DropInDåb 


Kirkegårdsleder søges

 

Stillingsopslag

Stillingsbeskrivelse