PRÆSTER 

Christine Bugge (kirkebogsførende)
Majsvænget 24, Malling - Telefon 24 23 01 44
E-mail.: cnb@km.dk 
Træffes alle dage, mandag er fridag 

***

Emmy Haahr Jensen
Alpevej 8, Odder - Telefon 21 67 19 48
E-mail.: emhj@km.dk 
Træffes alle dage, fredag er fridag

***

KIRKEKONTOR

Sognekoordinator Anne-Katrine Christophersen Ladefoged
Tlf. 40 48 81 10
mallingkirke@gmail.com 

Timevikar Mette Østgaard Henriksen  
mh@mallingkirke.dk  

***

KIRKEBETJENING OG RENGØRING

Organist Winni Kilsgaard
Tlf. 61 71 91 40
winni.kilsgaard@gmail.com  

***

Organist Lisbeth Gråkjær
Tlf. 30 82 88 50
lisbethgraakjr@gmail.com 

***

Kirkesanger Jeppe Aastrup
Tlf. 60 86 57 28
jeppeaastrup@gmail.com 

***

Kirketjener og rengøring Anna Kragh
Tlf. 21 30 60 66 - træffes tirsdag og torsdag kl. 10-13
annkr@hotmail.dk

***

KIRKEGÅRD

Kirkegårdsleder Folmer Krarup
Tlf. 24 41 13 50 - træffes bedst mandag- torsdag kl. 12-13. 
bemaki@os.dk 

***

Kirkegårdsgartner Kaj Jensen

***

Kirkegårdsgartner Kenneth Christiansen 

***

Kirkegårdsgartner Mie Vestergaard 

 ***


MALLING KIRKE ER VEJKIRKE

Læs mere i vejkirkefolderen.


BegivenhedDato

BUSK - Kend Din Kirke v. Christine Bugge og Emmy H. Jensen

BUSK står for Børn, Unge, Sogn og Kirke og er en gudstjeneste, der er særligt …

29. okt 16:00
18:00
29. okt 16:00 -
18:00

Allehelgensgudstjeneste v. Emmy H. Jensen og Christine Bugge

5. nov 11:00
12:00
5. nov 11:00 -
12:00

Andagt og Andesteg

Malling Kirke indbyder til Mortens Aften. Der indledes med en kort andagt i kirken, …

10. nov 17:30
21:00
10. nov 17:30 -
21:00

Gudstjeneste v. Emmy H. Jensen

12. nov 09:30
10:30
12. nov 09:30 -
10:30

Gudstjeneste v. Christine Bugge

19. nov 11:00
12:00
19. nov 11:00 -
12:00

AKTIVITETER

BegivenhedDato

Fællesspisning

Dørene i Malling Sognegård slås atter op for en række hyggelige aftener med …

24. okt 18:00
18:30
24. okt 18:00 -
18:30

Torsdagstræf - "Nye salmer i en levende kirke" v. Holger Lissner

Salmedigter Holger Lissner vil gennemgå nogle af sine salmer og fortælle, hvorfor …

26. okt 14:30
16:30
26. okt 14:30 -
16:30

Spil Dansk - Konfirmandmorgensang

Spil Dansk Dagen indledes fra morgenstunden med en stund for de unge af sind. …

2. nov 08:30
09:15
2. nov 08:30 -
09:15