SANNE B. THØISEN

er ansat som konstitueret sognepræst i Malling under Christine Bugges orlov i perioden 13. juni - 2. oktober med mulighed for forlængelse.

Kontaktoplysninger findes under fanen 'Kontakt'.


MENIGHEDSRÅD

Find oplysninger om menighedsrådet og udvalg under fanen 'Kontakt' i øverste menulinje.

Datoer for menighedsrådets møder findes under fanen 'Kalender' - møderne finder sted i Malling Sognegård - Stuehuset, hvor alle er velkomne.

Dagsorden kan ses på opslag i sognegård.KONTAKT TIL MALLING KIRKE

Malling Kirkevej 3, Stuehuset, 8340 Malling

kontakt@mallingkirke.dk

Tlf. 21 30 97 37

Træffetid: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-13. Torsdag lukket.

Kontoret holder ferielukket frem til og med den 2. august.

Kontaktinformation til kirkens medarbejdere og menigheds- råd fremgår af fanen 'Kontakt' i øverste menulinje.NYT VEDR. PERSONREGISTRERING SYD

Personregistrering for Malling Sogn vil fremover blive varetaget på kontoret Personregistrering Syd ved Ravnsbjergkirken i Viby. 

Personregistrering Syd tager sig af kirkens attest-arbejde og varetager desuden henvendelser vedr.  fødsel, dåb, bryllup og begravelse. 

Uden for kontorets åbningstid rettes henvendelse til sognets præster. 

Personregistrering Syd - Ravnsbjergkirken

Grøfthøjparken 1, 8260 Viby J.

Telefon 87 33 44 72

E-mail: cgl@km.dk

Træffes ma-fr kl. 10-13, to kl. 10-16

Uden for åbningstiden kontaktes sognets præster.


Dialogmøde - tirsdag den 23. august kl. 19.30 i Malling Sognegård.

Hvor skal Malling kirke bevæge sig hen i de kommende år? Hvad tænker du om folkekirkens fremtid? Hvilke former for gudstjenester og arrangementer skal der arbejdes med, for at fastholde vores og sognets beboeres interesse for tro og kristendom? Hvordan kan kirken fortsat være ramme om din og dine børns tro, livsgrundlag og værdier?

Mødet indledes med et foredrag af prof. dr. theol. Peter Lodberg. ”Folkekirken i fremtiden – lokalt, nationalt og globalt.”

Alle er velkomne - ingen tilmelding.

Orienteringsmøde - onsdag den 7. september kl. 19.00 i Malling Sognegård

Hvad er menighedsrådets opgaver? Hvordan foregår Valg til menighedsrådet? 

Efter mødet kan der, hvis forsamlingen bliver enige om det, holdes et opstillingsmøde, hvor du kan opstille som kandidat til menighedsrådsvalget.

Hvis der kun er kandidater til én liste til valgbestyrelsen ved fristen for indlevering af lister, bortfalder afstemningsvalget den 8. november. Den indleverede liste er så det valgte menighedsråd for de næste fire år.

Alle er velkomne - ingen tilmelding.

*   *   *

Kontakt menighedsrådet for yderligere information. 

 

 


DET SKER I MALLLING KIRKE OG SOGNEGÅRD

Hent hver måneds aktivitetsblad i Malling Kirkes våbenhus eller i Malling Sognegård eller se det på hjemmesiden.


BegivenhedDato

Aftengudstjeneste

Aftengudstjenesten træder i stedet for den traditionelle højmesse samme formiddag.

31. jul 19:30
20:30
31. jul 19:30 -
20:30

Høstgudstjeneste og høstfest

Høstgudstjenesten afsluttes med høstfrokost i sognegården. Alle er …

11. sep 11:00
14:00
11. sep 11:00 -
14:00

Spaghettigudstjeneste

Familiegudstjeneste, der særligt er målrettet førskolebørn og de mindre …

15. sep 17:00
18:30
15. sep 17:00 -
18:30

Spaghettigudstjeneste

Familiegudstjeneste, der særligt er målrettet førskolebørn og de mindre …

13. okt 17:00
18:30
13. okt 17:00 -
18:30

BUSK - Kend Din Kirke - Afslutning for årets minikonirmander

BUSK/Ken Din Kirke-gudstjeneste for hele familien. Gudstjenesten markerer samtidig …

30. okt 16:00
17:00
30. okt 16:00 -
17:00

AKTIVITETER

BegivenhedDato

Aftengudstjeneste

Aftengudstjenesten træder i stedet for den traditionelle højmesse samme formiddag.

31. jul 19:30
20:30
31. jul 19:30 -
20:30

Bio 13

22. aug 13:00
16:00
22. aug 13:00 -
16:00

Dialogmøde for hele sognet v/ Peter Lodberg

Tænk med og få indflydelse Menighedsrådet indbyder til et offentligt møde, hvor vi …

23. aug 19:30
21:30
23. aug 19:30 -
21:30